Oszczędny dom

Jaka wentylacja w nowych oszczędnych domach?

20 Czerwca 2020

W nowych, energooszczędnych budynkach stało się już niejako normą zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła (rekuperacją). Głównymi powodami korzystania z tych rozwiązań są nie tylko znaczne oszczędności energii, konieczność ograniczenia zużycia energii pierwotnej, ale również spełnienie wymogów higienicznych w budynkach. Czy planowane nowe standardy zużycia energii pierwotnej w budownictwie jednorodzinnym w Polsce zmuszą nas do powszechnego stosowania w najbliższych latach wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła?

W nowoczesnym budownictwie nieunikniona jest instalacja mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła, która zapewni nie tylko skuteczną wentylację, ale również wysoki odzysk ciepła. Systemy Wentylacji pozwala na polepszenie komfortu życia w domach przez cały rok, przy ekstremalnie niskich kosztach eksploatacyjnych.

Można też zaryzykować tezę, że dalsze zwiększanie izolacyjności budynku (np. grubości izolacji, izolacyjności okien) bez poprawnego rozwiązania systemu wentylacji mija się z sensem.

Zaplanowanie wykonania instalacji wentylacji mechanicznej na etapie projektowania może bardzo ograniczyć niektóre koszty ponoszone w trakcie budowy domu, przez co sam koszt instalacji może stać się względnie niski. W ekstremalnych przypadkach może okazać się, że wykonanie zaplanowanej już w fazie projektowania domu instalacji będzie tańsze niż wykonanie tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej.

Oszczędności wynikające z uwzględnienia wentylacji mechanicznej na etapie projektu:

  • rezygnacja z przynajmniej jednego komina wentylacyjnego z wykończeniem to koszt 4.000-6.000zł
  • brak konieczności montażu kominków dachowych i „zetek” to oszczędność 300-1.800zł
  • okna połaciowe bez mikrowentylacji w zależności od ilości okien to kolejna redukcja kosztów o 1.500-3.500zł. Swoją drogą należy się zastanowić po co kupować „super” izolacyjne okna przez które i tak ma przechodzić przelatywać zimne powietrze !!! -może lepiej zamontować nasze stare okna skrzynkowe…..one też miały „mikrowentylację”
  • rezygnacja z nawiewników higrosterowalnych to oszczędność rzędu 1.300-6.000zł

Podsumowując: Przeciętny koszt wykonania wentylacji mechanicznej z rekuperacją wyniesie 9.000-14.000. W skrajnych przypadkach może się okazać, że będzie to kwota mniejsza niż ta którą zaoszczędzimy na etapie projektu. Jeśli do tego uwzględnimy oszczędności wynikające z 70% odzysku ciepła na rekuperacji, brak problemów z wilgocią, przyjemny klimat to powinno państwa pozbawić wszelkich wątpliwości, który typ wentylacji będzie lepszy...

Z powodu stosunkowo szczelnej powłoki budynku w domach niskoenergetycznych i pasywnych, odpowiednia wymiana powietrza w pomieszczeniach nie może się już odbywać drogą naturalną – przez szpary i szczeliny. Minimalna wymiana powietrza jest ważna zarówno dla utrzymania zdrowego klimatu pomieszczenia, jak i uniknięcia szkód substancji budowlanej, powodowanych przez wilgoć. Praktykowane dotychczas wietrzenie, przeważnie przez otwieranie okien, daje się kontrolować w niewielkim stopniu i – zwłaszcza w sezonie grzewczym – kłóci się z dążeniem do oszczędności energii. Z tego też powodu w nowoczesnych budynkach coraz częściej znajdują zastosowanie systemy mechanicznej wentylacji mieszkań z odzyskiwaniem ciepła (il. 1). Firmy wykonawcze branży elektrycznej nie mają problemów z oferowaniem i wykonywaniem takich instalacji, ponieważ wielu producentów oferuje kompletne systemy.

Skutki „złego powietrza”

Około 90% swojego życia człowiek spędza w ogólnie zamkniętym pomieszczeniu. W przypadku nie została zachowana określona, minimalna wymiana powietrza, zwiększa się stężenie dwutlenku węgla. Do tego może zachodzić dalsze zanieczyszczenie powietrza lotnymi związkami wydzielanymi przez wykładziny podłogowe, meble oraz urządzenia elektryczne. Branie prysznica, kąpiel, gotowanie i pranie, jak również przebywanie ludzi w pomieszczeniach zwiększa ilość pary wodnej w powietrzu, co sprzyja rozwojowi pleśni i roztoczy. Wszystkie te zanieczyszczenia niekorzystnie wpływają na samopoczucie , jak również na wydajność i zdrowie. Jeśli zostaną przekroczone określone wartości, mieszkańcy źle się czują, nie mogą się skoncentrować, skarżą się na zmęczenie lub bóle głowy. Wysoka względna wilgotność powietrza , jaką znamy na przykład z parnych letnich dni, obniża komfort pomieszczeń, ponieważ utrudnia odprowadzanie ciepła z ciała człowieka.

„Złe powietrze” może negatywnie oddziaływać nie tylko na ludzi. Para wodna zawarta w wilgotnym powietrzu, pomieszczeniu wytrąca się przede wszystkim w postaci skroplin na chłodniejszych powierzchniach np. w obszarze mostków cieplnych i narożników ścian zewnętrznych. Wilgoć w ścianach może prowadzić do powstawania pleśni, która może mieć szkodliwy wpływ nie tylko na zdrowie mieszkańców. Zwykle dalszym następstwem zawilgocenia muru są szkody budowlane, które w ostatnich latach się nasiliły.

Architektura domu energooszczędnego

Podstawowym kryterium, jakim kieruję się przy projektowaniu domu energooszczędnego, jest rachunek zysków i strat. Stąd dom energooszczędny jest rozwiązaniem optymalnym: pomiędzy kosztami inwestycji a zwrotem poniesionych kosztów na przestrzeni kilku lat. Potrzeby mieszkańców domów energooszczędnych nie ulegają zmianom, stąd funkcja i wzajemne powiązanie pomieszczeń są takie same jak w każdym innym domu. Jednakże wyposażenie w nowoczesne technologie wymusza pewne zmiany. Wyższa jest wysokość parteru, bowiem muszę przewidzieć, iż pod stropem będą ukryte przewody instalacji rekuperacji. Należy również zaplanować miejsce na dachu, w którym będą zainstalowane kolektory słoneczne. Bardzo ważny jest układ pomieszczeń i otworów okiennych względem stron świata. Projektowanie budynku energooszczędnego to podnoszenie poprzeczki. Już nie tylko funkcja i forma świadczą o poprawnie zaprojektowanym domu, ale również współdziałanie obiektu z najnowocześniejszymi technologiami, w które będzie wyposażony obiekt.

Konstrukcja domu energooszczędnego

Konstrukcja domu energooszczędnego praktycznie nie różni się od konstrukcji domu spełniającego tylko warunki normowe. W jednym i drugim przypadku konstrukcja jest wynikiem tego, co stworzą architekt i inwestor. Pogrubienie warstw izolacyjnych zwykle nie stanowi żadnego problemu, jedynie przy konstrukcji bardziej skomplikowanych dachów możemy odczuć niewielki wzrost ilości drewna w konstrukcji. Przy budowie domu energooszczędnego ważne jest, aby dopilnować wszystkich szczegółów i rozwiązań zawartych w dokumentacji, które decydują właśnie o tym, że budynek może nosić takie miano. To właśnie błędy wykonawcze są najczęstszą przyczyną tego, że nie udaje nam się osiągnąć zamierzonego efektu, a przecież wystarczy tylko trochę wiedzy, dokładności i sumienności, a wydatki na ogrzewanie na pewno będą niższe.

Przecytaj wiecej:

Szukasz sprawdzonego systemu rekuperacji do domu lub firmy?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji