IS-wentylacja.pl - rekuperacja serwis oraz montaż

Co to jest rekuperator

Menu

Rekuperator to urządzenie, które pozwala zmniejszyć straty ciepła wynikające z wentylacji pomieszczeń. Zasada działania rekuperatora jest taka, że ogrzewa on świeże powietrze napływające do domu ciepłem powietrza wywiewanego z domu. Inaczej mówiąc – rekuperator odzyskuje ciepło z wentylacji.

Rekuperatory z najwyższej półki, jeśli chodzi o ich jakość, pozwalają na odzyskanie 80% – 95% ciepła z powietrza, dzięki czemu w znaczny sposób obniżają koszty ogrzewania, dając dodatkowo komfortową jakość powietrza.

Najważniejszym elementem centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła, zwanej powszechnie rekuperatorem, jest wymiennik ciepła. To serce urządzenia – od jego jakości i parametrów zależy efektywność pracy całego systemu. Oprócz wymiennika, w urządzeniu są jeszcze wentylatory (nawiewny i wywiewny), filtry powietrza, (na nawiewie i wywiewie) oraz elektronika urządzenia, dzięki której można sterować pracą centrali. Najlepsze centrale na rynku, wyposażone są standardowo w niewielkiej mocy (około 2 kW) nagrzewnicę wstępną. Co prawda, wpływa ona nieznacznie na koszty eksploatacji urządzenia, ale zabezpiecza wymiennik przed zamarznięciem, ogrzewając mroźne powietrze zewnętrzne przed wprowadzeniem go do rekuperatora.

image001

Rodzaje rekuperatorów dzielimy ze względu na typ użytego do jego wykonania wymiennika ciepła:

Do zadań rekuperatora nie należy tylko i wyłącznie ogrzewanie nawiewanego powietrza ciepłem pobranym z powietrza wywiewanego. Świeże, ciepłe powietrze nawiewane do pomieszczeń w porze letniej, może być schładzane zimniejszym powietrzem, pobieranym z gruntowego wymiennika ciepła.

Rekuperator wysokiej klasy powinien być wyposażony w:

Przy wyborze centrali, warto także wziąć pod uwagę jakie jest zużycie prądu i jak głośno centrala pracuje na poszczególnych biegach. Warto również sprawdzić czy jest możliwość podłączenia gruntowego wymiennika ciepła, radiowego sterowania, dodatkowych czujników zawartości CO2, czujnika wilgotności oraz sterownika do szybkiego przewietrzania.